Belangrijke informatie

Kunnen wij dit met u afspreken?

Een goed geïnformeerde patiënt en een goede samenwerking tussen orthodontist, patiënt en ouders of voogd is van groot belang voor een geslaagd orthodontisch behandelresultaat. Daarom is onderstaande informatie belangrijk voor iedereen die een orthodontische behandeling bij Orthodontiepraktijk Diemen overweegt.

Belangrijk
Een orthodontiebehandeling kan alleen tot een goed einde gebracht worden als volledige medewerking wordt gegeven. Gebrek hieraan kan leiden tot het verlengen van de behandelduur en/of het niet bereiken van het beoogde resultaat.
Volg de instructies op van de orthodontist en ortho-assistenten. Draag de beugel of andere apparatuur zoals voorgeschreven.
 
Vakantie of ziekte
Vakantie en ziekte zijn geen geldige redenen om de beugel (apparatuur) niet of minder goed te verzorgen. Bij twijfel neemt u contact op met de orthodontiepraktijk waar u behandeld wordt.
 
Mondhygiëne
Tijdens de behandeling is een grondige mondhygiëne van de patiënt noodzakelijk. Nalatigheid kan leiden tot onomkeerbare schade aan het gebit (witte vlekken). Bij merkbaar onvoldoende mondhygiëne zal de apparatuur vroegtijdig verwijderd moeten worden om tand- en tandvleesproblemen te voorkomen.
 
Halfjaarlijkse controle tandarts
Tijdens de actieve behandeling adviseren wij om de halfjaarlijkse controle bij uw tandarts gewoon te laten doorgaan (cariëscontrole, tandsteenverwijdering, etc.). Deze controles behoren niet tot onze orthodontische taken.
 
Sporten
Sporten met een beugel is zeker mogelijk. Contactsporten zoals rugby, karate, judo, hockey en worstelen vereisen wel extra voorzichtigheid. Eventueel moet hierbij een extra beschermende beugel gedragen worden (mouthguard). Veel trainers en gymnastiekdocenten nemen liever geen risico; een uitneembare beugel mag tijdens het sporten uitgedaan worden. Informeer hiervoor bij uw sportclub of orthodontist.
 
Piercings
Piercings in tong of lippen zijn uit den boze. Het laten zetten of dragen van een piercing kan leiden tot breuk en slijtage van de tanden.
 
Risico’s
Een orthodontische behandeling is, zoals elk medisch handelen, niet geheel vrij van risico’s. Een behandeling kan leiden tot het afronden of inkorten van de worteltoppen, het afsterven van de tandzenuw, verkleuring en het ontstaan van vlekjes of gaatjes als gevolg van slechte mondhygiëne. Het tandvlees kan onder druk komen te staan, waardoor het zich terug kan trekken. Ook er is een kans dat geplaatste kronen los kunnen komen.

Behandelduur en consultatie
De geschatte behandelduur benadert meestal redelijk de werkelijke duur. Omdat 60 tot 70% van onze patiënten schoolgaand is, proberen wij de meeste consultaties ook buiten de school- en kantooruren te plannen.
 
Akkoord
Door het maken van een afspraak voor het starten van de behandeling, verklaren de patiënt en diens ouders/voogd zich voldoende geïnformeerd en akkoord met het behandelplan, de kostenbegroting en alle bovenstaande afspraken.
De kostenbegroting geldt voor het gehele verloop van de behandeling. Als deze over meer kalenderjaren verloopt dan dient u rekening te houden met jaarlijkse tariefaanpassingen.
 
Röntgenfoto(’s)
Tijdens de behandeling is het nemen van een aantal röntgenfoto’s noodzakelijk. Buiten de besproken röntgenopnames kan de orthodontist beslissen extra opnames te maken zoals bijvoorbeeld bij trauma, verkleuring of bij aanwezigheid van onverklaarbare last of pijn.
 
Voortijdig stoppen
Als gevolg van het niet nakomen van (meerdere) afspraken of langdurige afwezigheid kan de behandeling stagneren. In dat geval zal de orthodontist sterk adviseren om de behandeling te onderbreken en de beugel te verwijderen.
 
Voedsel
Vermijd hard, taai en kleverig voedsel. Het eten hiervan kan uw beugel of apparaat beschadigen en de behandeling vertragen. Ook kunnen delen van de apparatuur losraken. Het inslikken van losgekomen stukken kunnen geen schade aanbrengen aan de gezondheid. De kans is miniem, maar indien u de lange draad inslikt raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts of onze praktijk.
 
Verlies en breuk
Breuk van de beugel (apparatuur) wordt in rekening gebracht als de breuk het gevolg is van onzorgvuldig gebruik. Bij verlies van de beugel zijn wij verplicht om de kosten van een vervangende beugel in rekening te brengen. Dit dient door de patiënt betaald te worden.
 
Annuleren
Wij verzoeken u om tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren of te verzetten. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de vrijdag vooraf geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, worden – met uitzondering van overmacht – de volledige kosten van het consult in rekening gebracht.